Algemene voorwaarden voor Boetiek Gids

 • Door je bij Boetiek Gids aan te melden ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Boetiek Gids.
 • Na aanmelding bij Boetiek Gids controleren we zorgvuldig of jouw plekje past binnen het concept van Boetiek Gids, waarbij we o.a. letten op assortiment, sfeer, locatie, uitstraling en interieur.
 • Boetiek Gids verzorgt met aandacht de vermelding van alle deelnemende winkels/ondernemingen op de website. De eigenaar van de winkel/onderneming (adverteerder) dient echter zelf alle gegevens zorgvuldig te controleren op waarheid. Boetiek Gids is niet aansprakelijk voor claims n.a.v. onwaarheden op de website.
 • Boetiek Gids is niet aansprakelijk voor het buiten gebruik zijn van de website www.boetiekgids.nl.
 • Boetiek Gids is onafhankelijk en de genoemde adressen zijn persoonlijk geselecteerd.
 • Boetiek Gids doet haar uiterste best om er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Desondanks kan Boetiek Gids niet garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.
 • Boetiek Gids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.
 • Boetiek Gids draagt geen verantwoordelijkheid voor rechten die verbonden kunnen zijn aan beeldrecht, merkenrecht of auteursrecht van het aangeleverde beeld en tekstmateriaal.
 • Boetiek Gids is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de winkels en overige ondernemingen.
 • Boetiek Gids is niet verantwoordelijk voor een ervaring bij een bezoek aan een winkel of overige onderneming uit de Boetiek Gids.
 • Op de website van Boetiek Gids worden winkels onder de aandacht gebracht die een betaalde advertentie hebben afgenomen in de Boetiek Gids. De winkels worden in de zoekresultaten random weergegeven.
 • Op het materiaal dat op de site te vinden is, rust recht van intellectuele eigendom. Boetiek Gids geeft geen toestemming om (delen) te kopiëren en openbaar te maken.
 • Boetiek Gids geeft geen garantie voor meer klandizie en/of verhoogde omzet.
 • Eventuele klachten van klanten vallen niet onder de aansprakelijkheid van Boetiek gids.
 • Een vermelding op de website van Boetiek Gids is gekoppeld aan een advertentie in de gids met dezelfde looptijd; gedurende (minimaal) een jaar. De vermelding wordt niet automatisch verlengd.
 • Boetiek Gids behoudt zich het recht om de online vermelding stop te zetten wanneer de ondernemer niet voldoet aan o.a. de betalingsverplichting en/of algemene voorwaarden.
 • Boetiek Gids behoudt zich het recht om de online vermelding stop te zetten indien er (regelmatig) klachten komen of jouw winkel/onderneming niet meer bij het concept past. Restitutie van het advertentiegeld is dan niet mogelijk.
 • De prijzen voor de vermelding worden jaarlijks opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Mocht er een prijswijziging komen, dan word je als eigenaar van te voren op de hoogte gebracht.
 • Een bestelling via de website van Boetiek Gids wordt uitsluitend verzonden na succesvolle betaling en wanneer de naam en adresgegevens op correcte en volledige wijze zijn doorgegeven.

Levertermijn

 • Boetiek Gids streeft (na succesvolle betaling en correcte vermelding naam/adresgegevens) naar een zo spoedig mogelijke verzending van de bestelde uitgave(n) van de Boetiek Gids. Desalniettemin beroepen we ons als uitgever van de Boetiek Gids op de wettelijke levertermijn van 30 dagen.

Herroepingsrecht

 • Boetiek Gids is een tijdschrift/magazine en valt onder de wettelijk bepaalde uitzonderingen van het herroepingsrecht/bedenktijd/ontbindingsrecht. Aldus de consument heeft geen recht op restitutie of om de bestelde uitgave(n) van de Boetiek Gids te retourneren. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.